Menu

Rákosi Viktor: Hős fiúk

Az író hazaszeretettől, meleg emberségtől áthatott regénye a szabadságharcban odaadással helytálló fiatalokról szól.

A két Bárdy fiú, Gyuri és Pista, valamint barátai, Vidor Pali és a német származású Stramm Szepi kitalált, elképzelt alakok. Azonban a márciusi forradalmi készülődés, a toborzás, Bem apó, Damjanich csodával határos győzelmei valódi események. Ezeket a történeteket  a hős fiúk sorsán keresztül élheti át a az olvasó.

Részlet a könyvből:

„Fiúk, magyar gyerekek, figyeljetek reám!

Csodálatos, szép dolgokat fogok nektek elmondani. Nem tündérmeséket, hanem igaz dolgokat. Meg fog dobbanni fiatal szívetek, ha ezt halljátok s büszkén így fogtok kiáltani: Köszönöm, én Uram, Istenem, hogy magyarnak teremtettél!

Ide hallgass, Gyuri! Hány égtáj felé tudsz vágni a kardoddal? Ugye négy felé? Észak, Kelet, Dél és Nyugat felé. Nohát, ennyifelé suhintott egyszerre kardjával a magyar, mert mind a négy oldalról rátört egyszerre az ellenség, hogy szabad nemzetből szolganemzetté tegye.

De tudjátok, hogy a vér sohse válik vízzé, s a szabad magyarból sohse válik idegen nép szolgája. A magyar nép védte magát!

A magyar nemzetnek ezt a nevezetes, dicső harcát fogom nektek elbeszélni. Nem tegnap volt ez, nem is tavaly, hanem éppen az idén (1898-ban) ötven esztendeje: 1848-ban.

Ötven esztendő! Milyen nagy idő! A bölcsőben fekvő kis gyermekből öreg ember lesz ennyi idő alatt. De úgy kell ezt tudni mindenkinek, mintha csak tegnap történt volna, mert ezt parancsolja a hazaszeretet.

Meg kell ezt tanulni minden magyar gyereknek. Azt az időt, mikor apáink, nagyapáink megmentették vitézségükkel a magyar becsületet és a nemzetnek örök dicsőséget szereztek: be kell vésni a szívetekbe.

Ide hallgassatok!”

A HŐS FIÚK TÖRTÉNELMI REGÉNY LETÖLTÉSE

vagy

ONLINE OLVASÁSA

Kategóriák