Menu

Dénesi Ildikó: Az ezüstíjas

EZUSTIJASA követek hajnalban meghozták az örömteli hírt, és a Fekete Völgy minden lakója izgalommal várta vissza a Kontinens ifjú urát. Feldíszítették a házakat, virágokkal szórták fel a porlepte utakat. Aranda, a szépséges trúbiai hercegné mindeközben a készülő gobelinkép előtt üldögélt. Kecses ujjai új szálat fűztek a tűbe. Talán épp ezen a napon derül fény a szíve alatt rejtőző édes titokra, amikor Logen herceg végre hazatér a gyarmatokért vívott második hadjáratból…

Logen herceg és udvartartása gaz árulás áldozata lett. Egyedül csecsemő fia élte túl a vérengzéseket, akit a trónt elfoglaló keleti nagyúr nevelt fel. A fiatal uralkodó lassan átveszi gyámapjától a hatalmat. A birodalom tartományaiban keserű az élet, az elnyomottak és éhező nincstelenek lázadásokat szerveznek.

A déli kikötőkből érkezik egy fiatalember, aki a felkelők oszlopos tagja lesz. Elsődleges célja először nem ez, a múltját keresi, mivel kiderül, hogy az akit apjának hitt, csak felnevelte. Családját keresi, ha ugyan létezik. Mert ki emlékszik egy húsz éve eltűnt gyermekre…

A felkelők győzelmet győzelemre halmoznak és megindulnak Észak Völgye ellen, hogy megdöntsék a herceg uralmát. A hónapokig tartó úton szerelmek és tragédiák sora követi egymást. És az ifjú kapitány múltját még mindig homály fedi…

LETÖLTÉS/ONLINE OLVASÁS

Kategóriák