Menu

Emilio Salgari: Cserna grófja az Idegenek Légiójában

Cserna Andor gróf élte a szertelen mágnások életét, míg bajba nem került egy Monte Carlo-i kaszinóban. Választhatott a halál és az idegenlégió között, bár e választását utóbb lehet már bánja. Vágyakozván a régen maga mögött hagyott magyar pusztára, megszökik a légióból, ám szerencsétlenségére elfogják, és a hírhedt „Fekete századhoz” vezénylik, ami maga a megtestesült szaharai pokol…

emilio-salgari-cserna-grofjaRészlet a könyvből:

„Cserna Andor, a magyar gróf, szintén azok közül való volt, akik leszámoltak a világgal, mert elsodorta őket az élet forgataga.

Apja még több ezer holdas birtoknak volt az ura, és jelentős szerepet játszott hazája politikai történetében. A cserna-völgyi vadregényes park százados fa-óriásai suttogtak altató-dalt gyerekkori álmaihoz, s úgy látszott, hogy az élet minden öröme az övé lesz, ha őseinek gyönyörű birtoka reá száll. De, mint egyetlen gyermeket nagyon is elkényeztették, s ez lett a veszte. Dacos és erőszakos zsarnok lett, aki nem tud parancsolni indulatainak, s ez a féktelen szilajság tette tönkre. Két marokkal szórta a pénzt, ha szeszélye úgy kivánta, s ez a tékozlás fölemésztette az ősi vagyont.

Valamikor nagyon gazdag és irigyelt főúr volt, de oly könnyelműen élt, mint ha a holnappal sohase kellene törődnie; így történt aztán, hogy egy szép napon arra ébredt föl, hogy nagyon is rohamosan költötte el az őseitől rámaradt vagyont; annak romjaival, ami még megmaradt belőle, utoljára akart szerencsét próbálni Montecarlóban, de ez lett a veszte. A játékbarlang elnyelte mindenét, úgy hogy nem maradt más választása, mint hogy agyonlője magát, vagy pedig új életet kezdjen. Ahhoz, hogy önmaga oltsa ki az életét, nem volt elég gyáva; ahhoz pedig, hogy új pályára lépjen, ahol munkával boldogulhat, nem volt meg a képzettsége. De nagyon sokszor hallotta, hogy olyan emberek, akik a társadalomban előkelő szerepet játszottak, midőn már semmi más útjuk nem volt, beálltak az idegen légióba, melynek katonái, bár nem voltak franciák, mégis a legnagyobb hősiességgel áldozták fel életüket Franciaország nagyságáért és dicsőségéért. Ő is beállt tehát az idegen légióba, abban a reményben, hogy a halál előbb-utóbb eléri, s legalább nem ő maga dobja el magától az életet. De ebben a reményében csalatkozott; hiába állt ki a legsűrűbb golyózápor elé Mexikóban, Tonkingban és Algériában: a halál angyala valósággal kerülte őt.”

A CSERNA GRÓFJA AZ IDEGENEK LÉGIÓJÁBAN KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák