Menu

Szent Biblia (Rovásírással)

biblia-rovasirassalA Biblia a kereszténység – illetve első részében a zsidó vallás szent könyve. Az Ószövetség az egész ókori héber irodalom foglalata: ami ebből az irodalomból fennmaradt, az a Biblia által maradt fenn. Az Újszövetség az ókeresztény irodalom időben és rangban egyaránt legelső válogatása. A Biblia összeállításának szempontja vallási volt. A Biblia az egyházi használat révén lett egységes, s ennek révén emelkedett a „szent” könyv rangjára és tekintélyére.

Tartalom:

Az Ótestamentom könyvei

 • Mózes első könyve a teremtésről
 • Mózes második könyve a zsidóknak égyiptomból kijöveteléről
 • Mózes harmadik könyve a léviták egyházi szolgálatáról
 • Mózes negyedik könyve az izráeliták megszámlálásáról való könyv
 • Mózes ötödik könyve a törvény summája
 • Józsué könyve
 • Birák könyve
 • Ruth könyve
 • Sámuel első könyve
 • Sámuel második könyve
 • A királyokról írt I. könyv
 • A királyokról írt II. könyv
 • Krónika I. könyve
 • Krónika II. könyve
 • Ezsdrás könyve
 • Nehémiás könyve
 • Eszter könyve
 • Jób könyve
 • Zsoltárok könyve
 • Bölcs salamonnak példabeszédei
 • A prédikátor salamon könyve
 • Salamon énekek éneke
 • Ésaiás próféta könyve
 • Jeremiás próféta könve
 • Jeremiás siralmai
 • Ezékiel próféta könyve
 • Dániel próféta könyve
 • Hóseás próféta könyve
 • Jóel próféta könyve
 • Ámós próféta könyve
 • Abdiás próféta könyve
 • Jónás próféta könyve
 • Mikeás próféta könyve
 • Náhum próféta könyve
 • Habakuk próféta könyve
 • Sofóniás próféta könyve
 • Aggeus próféta könyve
 • Zakariás próféta könyve
 • Malakiás próféta könyve

A SZENT BIBLIA ROVÁSÍRÁSSAL KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák