Menu

Lázár Ervin: A fehér tigris

A történet hőse Makos Gábor kishivatalnok, akihez egy nap hozzászegődik a csodálatos fehér tigris A fehér tigrisen nem fog a golyó, félelmetes ereje van és érti az emberek beszédét, de egyedül csak hősünknek engedelmeskedik.

A fehér tigris megjelenése után a városban teljes a riadalom. Makost tigrisével együtt „karanténba” zárják. A vasrácsokkal körülvett házat páncélosok őrzik, senki nem léphet be hozzájuk, menyasszonyát is csak hosszú könyörgésre engedik vele élni.

Egy nap aztán mégis szükség lesz a félelmetes tigrisre. Makos  az állat segítségével elűzi a „Főnököt”, a város félelmetes zsarnokát. A férfi megrészegedve az így kapott hatalomtól, fokozatosan megváltozik: basáskodik, megalázza az embereket, kényúrként él, s mindehhez a tigrist is felhasználja. Az állat engedelmeskedik, de furcsa változáson megy át: lassan elveszíti félelmetes erejét…

Részlet a könyvből:

„Másnap már kora reggel Káptalan főhadnagy és néhány szállítómunkás állt a rács előtt. Tekintetükben különös kíváncsiság csillogott, ötvözete egy filmsztár és egy halálraítélt iránti érdeklődésnek.

Ennivalót hoztak, Káptalan feljegyezte, mit szeretne Makos Gábor ebédelni, csodálkozva hallgatta, hogy a tigris nem nyúlt a lóhúshoz, vizet sem ivott – úgy látszik, nem szokta még meg az új körülményeket – mondta.

Aztán néhány udvarias mondatot váltottak, hogy aludt, hogy érzi magát? – meg efféléket kérdezett a főhadnagy, majd bejelentette, hogy kora délután újságírókat várnak a városba – még néhány nagy külföldi lap tudósítója is eljön -, mert kíváncsiak a fehér tigrisre. Megbeszélték, hogy az udvarra nyíló ketrecben tartják a „sajtóértekezletet”, s egyben arra is kérte Káptalan Makos Gábort, hogy a jövőjét illetően igyekezzék optimizmussal nyilatkozni.

– Mit nyilatkozzak? – kérdezte a fiatalember kissé idegesen. (Káptalan erőltetetten mosolyogva végighúzta kezét az arcán.)

– Tudja, hogy még semmi sem dőlt el, ezek az események olyan szokatlanok, hogy nincs rájuk kész recept. Mindenesetre bízzék, nem lehet kétséges, hogy ön valamiféleképpen kiszabadul innen. Csak a módozatokat kell megtalálni.”

A FEHÉR TIGRIS REGÉNY LETÖLTÉSE

Kategóriák