Menu

Edgar Wallace: A sötét ember

sotet-emberElsa Marlowe gépírónőként dolgozik a londoni Amery-cégnél. Főnöke, Paul Amery kibírhatatlan, mindenki csak „a sötét ember”-nek hívja. Elsa szerint ő is és nagybátyja, Maurice Trant is belekeveredett egy kábítószer-csempészetbe, ráadásul két rivális banda is összecsap. Megjelenik Feng Ho is, Paul Amery kínai barátja is.

Amikor Maurice Trant meggyilkolják, az események felgyorsulnak. Mindenki gyanús lesz, a bandák háborúja pedig fellángol.

Részlet a könyvből:

„Az irodába visszatérőben Elsa nyugodtabb lelkiállapotban volt és világosan tudott gondolkodni. Nem mondott el Ralphnak mindent: Ralph nem tudott (így gondolta Elsa) az ő éjszakai megpróbáltatásairól, mikor Maurice Tarn, – dolgozóasztalára rakva a kiürített palackokat – addig beszélt, beszélt, amíg Elsa feje elkábult belé. Eddig úgy gondolta, hogy a házasságra, annak előnyeire és kárpótlásaira tett célzásai csak szószátyárkodásának voltak az erőlködései. Most már megértette. Kótyagos és ijedt fejjel igyekezett őt előkészíteni szörnyűséges ajánlatára. Valami baj volt vele, – valami nagy baj. A régi időkben nem ivott ilyen erősen. Elsa mély sóhajtást nyomott el, mikor a bérautó befordult a Wood Streetre, és kopogott az ablakon, hogy megállítsa a gépet, mielőtt az Amery-ház kapuja elé érne.

Fél kettő volt, mikor fölsurrant a szűk lépcsőn, azon reménykedve, hogy kellemetlen főnöke még nem csöngetett érte. Mikor benyitott szobájába, egy férfit látott ülni az ablak mellett. Meleg idő volt, az idegen mégis felöltőt viselt, amelynek gallérjára ráomlott fekete haja. Háttal ült Elsa felé, – úgy látszott, egészen belemerül a lenn nyüzsgő utcai élet szemléletébe. Csak a becsukódó ajtó csattanására fordult meg hirtelen.

Fölállt.

Elsa egy pillanatra nyitott szájjal bámult rá. Az idegen – kínai volt!

A legdivatosabb módon volt öltözve. Darázsderekú, remekbe szabott felöltő volt rajta. Csíkos szürke nadrágja keményen fölhajtva. Ragyogó cipője fölött fehér bokavédő. Divatos nyakkendője, vadonatúj keztyűje, – mindez csupa Európa. De az arca! A pillátlan szemhéjjak mögött ülő két titokzatos fekete szem, a gyűrött pergamenhez hasonlatos sárga arc, a vértelen ajkak, az előreugró áll… soha még Elsa ilyen ijesztő embert nem látott. Az idegen, mintha csak olvasta volna a lány gondolatait, tökéletes angolsággal megszólalt:

– Szép az, aki szépet cselekszik… Feng-Ho, a tudományok borostyánosa… névjegyem!

Könnyed meghajlással átnyújtott a lánynak egy téglányalakú névjegyet. Elsa gépiesen átvette.

Abban a pillanatban különös, kedves hangra lett figyelmes. Gyönyörű madárdal volt. Az egyik fogason tökéletes művészettel készült kalitka állt. Sárga drótból és színes üvegekből ritka szépségű palotája volt a kis énekesnek. A kalitka rúdján citromsárga kanári állt és teletorokkal énekelt.”

AZ EDGAR WALLACE A SÖTÉT EMBER KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák