Menu

Guthi Soma: Éjszakai Budapest

AZ ÉJSZAKAI BUDAPEST KÖNYV LETÖLTÉSE PDF

AZ ÉJSZAKAI BUDAPEST KÖNYV LETÖLTÉSE PDF.ZIP

Még 1894. évben történt, hogy egy téli reggelen a hajléktalanok menedékhelyének egyik lakóját az Erzsébet-téren fölakasztva találták . . .

Hát biz ez nem valami nagy szenzáció. Egyike azoknak a sűrűn megismétlődő szürke eseteknek, amelyekről az újságok rendőri krónikája három négy sorban szokott beszámolni.

És ez a jelentéktelennek látszó eset mégis nagy fejtörést okozott Tuzár Mihály detektívnek. . . Ott volt az Erzsébet-téren, midőn a csavargót leemelték a fáról. Az ügyeletes rendőrtisztviselő már kiadta az ordrét, hogy vigyék a hullát a Stáhly utcai halottasházba, onnan pedig a törvényszéki orvostani intézetbe. És mialatt a rendőrök egyike bérkocsiért futott, hanyatt fektették az akasztott ember holttestét.

Tuzár Mihály letérdelt a hulla mellé, hogy alaposan szemügyre vehesse. Egyszerre csak fölkiáltott : — Ohó! Ezt az embert meggyilkolták!

A rendőrtisztviselő kérdőleg bámult a detektívre, aki felelet helyett izgatottan fölugrott és fürkészve tekintett széjjel a hófedte sétányon. A kert bécsi-utcai kapujáig ment és néhány pillanat múlva lelkendezve tért vissza.

— Mondom, hogy meggyilkolták! 1 . . . Nézze csak, fogalmazó úr ! ezt a konyhakést amögött a hórakás mögött találtam.”

Kategóriák