Menu

Rejtő Jenő: A fekete kapitány

FEKETE-kapitanyTartalom

Az olvasó megismer egy farkast pizsamában
Egy ember férfi szeretne lenni
A nagymama közbelép
Havlicsek kalózokat akar szerződtetni és ez sikerül neki
Larry terve várakozáson felül sikerül
Egy tudósból kitör a „farkasvér”
John visszamenőleg szédül

Részlet a könyvből:

„A vitorlás club ötórai teáján Larry egész határozott lépésre szánta el magát.

– Mary – mondta tánc közben, – ez nem mehet így tovább. Szeretem magát.

– Látja, ennek örülök. Jó érzés egy nőnek, ha tudja, hogy szeretik.

– Ez nem válasz, Mary, jöjjön hozzám feleségül.

– Most táncoljunk – mondta Mary. Csak azért nem utasította határozottan vissza Larryt, mert egyike volt az ide-oda rángatható, kedves tenisz, vitorlás és táncpartnereinek. Nem nélkülözte volna szívesen. – Azt hiszem, Larry, én sohasem biztattam magát azzal, hogy a felesége leszek.

– Rendben van. Tehát mikor válaszol? Félóra mulva? Elég annyi gondolkozási idő?

– Majd meglátom…

Tánc után Marlow jött oda az asztalukhoz. John és Larry alapjában véve szerették egymást, de most a lány miatt, különösen Larry részéről, mintha feszültebb lett volna közöttük az érintkezés. Mary, hogy elterelje a beszélgetést eddigi irányából, gyorsan érdeklődni kezdett az állítólagos néhai kontinensről, amely egykor Délamerikát és Ausztráliát kötötte össze és Marlow szerint ezt fényesen bizonyítja a Csendes Óceán néhány szigetén napvilágra került ősi indián eszköz. John igen alapos tájékoztatással szolgált e leletekről, különös fejtegetésekkel térve ki egy bizonyos majomhoz közelálló ősember Jáva szigetén kiásott csontjaira. Larry semmiképpen sem tudta figyelmét a nívós előadáshoz illő módon rokonára összpontosítani. Enyhe kifejezés, ha azt mondom, hogy unta. Bosszantotta, sőt dühítette, piruló barátjának unokatestvére, aki elvont fejtegetése közben szemeit egy tudóshoz nem méltó szomorú áhítattal meresztette Maryre. „Mamlasz”, gondolta Larry, azután táncolni vitte Maryt.>

– Mary! Több ideje volt elhatározni magát, mint amennyit korunkban általában a boldogító igen megkíván. A mai háborús időkben sokkal különb események fölött döntenek egy tangó és egy foxtrott között.

– Legyen szíves és ne politizáljon. És ha mindenáron tudni akarja, maga nem felel meg az én igényeimnek. A vasárnapi melléklet nyiltan megírta, hogy a jövő háborúját nem fogja hadüzenet megelőzni. Egyszer csak megjelennek majd San-Franciscó fölött a japán bombavetők és ebben a zűr-zavarban igazi erős férfit akarok az oldalam mellett érezni. És maga nem az.

Ez a bomba, amit Mary minden hadüzenet nélkül dobott Larry fejéhez, a vasárnapi melléklet harcászati szakoktatása szerint tökéletes rombolást vitt véghez a fiatalember lelkivilágában.”

A FEKETE KAPITÁNY KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák