Menu

Varga Domokos: Ritkaszép magyar népmesék

Mitől ritkaszépek ezek a mesék? Mert Varga Domokos a magyarság gazdag képzeletvilágának örökségéből igyekezett meríteni még egy jó maréknyit.

Főleg olyan meséket szedegetett össze, amelyek kevésbé közismertek, amelyek olyan értelemben is ritkaszépek, hogy nem könnyű a nyomukra akadni: ritkán bukkannak fel a népszerű gyűjteményekben.

Részlet a mesekönyvből:

„Ráállt a legény, mert már nagyon el volt bizakodva.
Majd azt mondja neki Tündérszép Ilona:
– Szívem szép szerelme, én a tied, te az enyém. Itt van kilencvenkilenc kulcs. Ezzel bejárhatod az egész kastélyt, hogy lásd, milyen gazdagok vagyunk. Én most úgyis elmegyek a templomba.
Hát mit lát a legény, micsoda gyönyörűséget a sok szobában! Aranyat, ezüstöt, gyémántot.
– Már igazán nagyon gazdag király lettem – gondolja. De éppen akkor ért a századik szobához. Nézi a kulcsokat, próbálgatja, egyik se jó a zárba. Miért nem adta ide az én feleségem ezt a kulcsot? – gondolkodik.
Odabentről egyszer csak megszólal egy hang:
– Ejnye, kedves barátom, tedd bele a kisujjadat a zárba. Vagy te olyan vitéz, hogy fordítasz rajta egyet, aztán kinyílik.
Úgy is történt.”

A RITKASZÉP MAGYAR NÉPMESÉK KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák