Menu

Forró Pál: Ha mindenki megszépülne

Boncz Andrást, a budapesti fiatal gavallért, akit édesapja a német kereskedelem tanulmányozására küldött Berlinbe, mélyen sértette Lotte kisasszony idegessége és tapintatlan felkiáltása.

Hogyne, mikor végre egész heti könyörgés után rávette Lottét, hogy menjenek együtt az Adlon-szálloda ötórai teájára és ott egyik legszebb körmondata közepén kiderül, hogy Lotte nem is figyelt rá és egészen más dolog érdekli, mint a szerelem különböző problémáiról tartott előadása.

Részlet a könyvből:

„A lámpák nagyrészét már lecsavarták. Néhány halványkék villanykörte égett. A folyosón álmos csend uralkodott. Sawaky óvatosan haladt előre. A lépései nesztelenek voltak. Az egyik keresztezésnél egy pincért látott közeledni, mire gyorsan egy oszlop árnyéka mögé rejtőzött. A fal mellé lapulva osont előre, fekete kabátjának feltűrte a gallérját, hogy még jobban a homályba olvadjon. Jól tudta, hogy mindjárt különös látványnak lesz a tanúja. Balfelé tartott, emlékezett még, hogy két bronzszobor között kell elhaladnia és azután…

Keze a nadrág zsebébe nyúlt és egy apró revolvert vett elő.

Most hirtelen imbolygó árnyak vetődtek a szemközti falra és halk nesz hallatszott Négy ember tanakodott suttogva. Azután mintha kulccsal kaparásznának egy ajtó zárjában. Sawaky kezében megremegett a revolver. De még várnia kellett. Megfeszített idegekkel figyelt. És inkább érezte, mint hallotta, hogy az ajtó kinyílt. A falakról eltűntek az árnyak. A négy férfi a szobába léphetett…”

A HA MINDENKI MEGSZÉPÜLNE KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák