Menu

Heinrich Mann: Ronda tanár úr

A RONDA TANÁR ÚR KÖNYV LETÖLTÉSE

A regény a XX. század eleji német kisváros fojtó légkörében mutatja be egy eltorzult személyiség mesterkedéseit. Gonda tanár úr az oktatás napi rutinjába belefásult gonosz és irigy kispolgár. Irigyli tanítványainak fiatalságát, optimizmusát, az ő általa elszalasztott lehetőségeket, ami még tanítványai előtt áll.

A tanár úr erkölcsi buzgalmában elveszi ugyan az orfeum táncosnőcskéjét, ám később őt használja fel arra, hogy anarchiát szabadítson a városra. És együtt bukik el a polgár, a polgármester, a politikus és a diák…

A könyvből 1930-ban készült „A kék angyal” című film Marlene Dietrich főszereplésével.

A könyvet Kosztolányi Dezső fordításában olvashatjuk.

Részlet a könyvből:

„Bekergethette a diákokat a dutyiba, dolgozatokat írathatott velük „át nem vett” témákról, parancsolhatott nekik, a szellemüket elnyomhatta, és ha valamelyik gondolni próbált valamit, rájuk ripakodhatott: „Maga ne gondoljon semmit!” De arra nem kényszeríthette őket, hogy szépnek tartsák azt, amit ő szépnek tart. Ez volt talán az engedetlenségük utolsó mentsvára. Ronda zsarnoki ösztöne a végső megpróbáltatásokat állta… Alig bírta magát türtőztetni. Levegő után kapkodott, föl akart ocsúdni a tehetetlenségből, vonaglott a vágytól, hogy egy ilyen koponyát egyszer felszakíthasson, és meggörbült ujjakkal helyreigazíthassa benne a szépérzéket.

Csodálta Róza kisasszony önbizalmát, aki vidám tudott maradni és a kiabálások és pisszegések közben még kezével csókokat is dob a közönségnek! Még a vereségében is óriási ez a nő… Ebben a pillanatban Róza félig elfordult a közönségtől és leszólt valamit a zongorásnak. És fegyelmezett és szolgálatkész arca egyszerre váratlanul, keserűen és kajánul elfintorodott egyetlen rándítással, mint valami moziképen. Rondának űgy tetszett, hogy a zongorához való lebeszélgetés kissé tovább tart a kelleténél és az elfordulás a lehetőséghez képest túlságosan sok. Tovább már nem szabadna folytatni; a zsírfoltok a művésznő hátulsó részén érvényre jutnának…”

Kategóriák