Menu

Kemény Gyula: Bogár Imre, a csongrádi betyár

A BOGÁR IMRE, A CSONGRÁDI BETYÁR KÖNYV LETÖLTÉSE

I. A szabadságharcz után.
II. Bujdosó honvédek.
III. Judáspénz.
IV. Véres bosszú.
V. A lajosszállási csárda titkai.
VI. Alku Bogár Imre bőrére.
VII. Tetten ért rabló.
VIII. Bogár Imre börtönében.
IX. Statárium.
X. Gubó Márton vádja.
XI. Bogár Imre a törvény előtt.
XII. Kettős akasztás.
XIII. A fiatal Bogár.
XIV. Csikósbojtár lesz az Imre.
XV. Verekedés a nagy korcsmában.
XVI. Bogár Imre a kóterben.
XVII. Bogár Imre vége.

Részlet a könyvből:

„A honvédek közé, a kik a haza védelmére fegyvert ragadtak és aztán a világosi gyásznap után ismét Csongrádra visszatértek, tartozott Bogár Imre is, egy jómódú telkesgazda, ki annak idején a jó Istenre bízva szép feleségét és hat éves Imre fiát, elment a többi csongrádi honvéddel és vissza is jött velük.
A visszatért honvédeket mindenki nagy örömmel fogadta Csongrádon, csak az a kevés otthonmaradt gyászmagyar nem örült nekik. Nem örült pedig a honvédek és főleg Bogár Imre hazajövetelének Kádár Máté, ki régi
haragosa volt Bogár Imrének.
Volt is oka reá haragudni!… Mind a kettő egyformán szerette a hires szépségű Öze Terkát, de mig Bogár Imre szorgalmas és tisztességes ember hírében állott, addig Kádár Mátét mindenki csak korhelynek ösmerte. Ezenkívül Bogár csinos, hatalmas termetű legény volt, mig Kádár Mátét mindennek inkább lehetett mondani, mint szép embernek. így aztán nem volt azon csudálni való, hogy Öze Terka Bogár Imréhez ment nőül. Kádár Máté dühöngött és többször ki is kötött Bogár Imrével, de mindannyiszor a rövidekbe! húzta. Végre aztán látszólag belenyugodott sorsába és békében hagyta Bogár Imrét, ki mint fiatal férj, megkettözött szorgalommal dolgozott, hogy magát és feleségét tisztességesen fentarthassa.
Kádár Máté azonban nem birta megbocsátani Bogár Imrének azt, hogy ez kimarta Öze Terkánál és csak leste az alkalmat, hogy bosszút állhasson.
És még kevésbbé felejtette el Kádár Máté a szép Öze Terkát. Őrülten szerette még mindig és valahányszor csak látta, úgy érezte, mintha kést döftek volna a szivébe.
Mikor aztán Bogár Imre a többi csongrádi legénynyel a honvédekhez bevonult, otthon hagyva feleségét és kis fiát, Kádár Máté szépen- otthon maradt, azt hozta fel ürügyül, hogy beteges ember. És mikor aztán Bogár Imre távol volt, minduntalan ellátogatott a szomszéd házába és a szép asszonynak kezdte a szelet csapni.
Egy napon szomorú hírek jöttek Csongrádra. Az isaszegi csatában a csongrádiak hősiesen harczoltak és több mint hatvan csongrádi ember elesett.”

Kategóriák