Menu

Dora Duncker: Madame de Pompadour

Jeanne-Antoinette Poisson, más néven Marquise de Pompadour egy gazdag kereskedő lánya, XV. Lajos király szeretője akar lenni. Mivel a jelenlegi kedvenc hirtelen meghal, Jeanne mindent megtesz azért, hogy magára vonja az uralkodó figyelmét. Egy jelmezes bálban eme törekvését siker koronázza. Hamarosan ő lesz a király hivatalos szeretője.

Részlet a könyvből:

„Madame du Hausset egy jó családból való, okos és előkelő gondolkodásu asszony, csakhamar megnyerte magának a marquise bizalmát. Jeanne mellett aludt a kis szobában és nemsokára már hivatlanul járt ki s be urnője termeiben. Még a királyt sem zavarta egy esetleges vele való találkozás, aki pedig senkivel sem akart a kedvese lakásán összetalálkozni.
Lajos elhatározta, hogy rövid ideig kipiheni a háboru fáradalmait és a marquise-zal Choisy-ba költözik. Ott csupán a legintimusabb udvaroncait akarta maga körül látni, hogy a falusi együttlét közelebb hozza őket a kedveséhez. Legelsőbben is Richelieure, d’Ayenre, de Mense-re és de Duras-ra gondolt.
Lajos meg volt róla győződve, hogy Choisy tetszeni fog Jeanne-nak. Mióta a Chateauroux ott ünnepelte dicsőségét, Gabriel a kastélyt jelentékenyen megnagyobbitotta és szebbé tette.
A Szajnára nyiló terraszt kiépitették. Gabriel egy uj lakóházat épitett, amely százezrekbe került. Mindenütt friss kényelem és ujszerü fényüzések.
A király éppen be akart lépni Jeanne-hoz, hogy a meghivások és a Choisy-ba való utazások részleteit megbeszélje, amikor a marquise szobáiból beszélgetés hangja ütötte meg a fülét.
Mi történt? Ki lehet nála, aki ily emelt hangon beszél? Vajjon elfelejtette-e a marquise, hogy 11 órára jelezte látogatását?
A király egy pillanatra állva maradt, mintha gyökeret vert volna a lába. Dühösen összevonta szemöldökét.
Megismerte d’Estrades hangját, a Hausset-ét és még egy kellemesen csengő férfihangot, amelyet nem ismert. A Jeanne hangját nem hallotta.
Felrántotta az ajtót, különös jelenet tárult a szemei elé: Ott látta Jeannet, aki sápadtan, ajkát harapdálva, az asztalra támaszkodott, d’Estrades és Hausset asszonyt, akik heves izgalomban beszélgettek a királyi gárda egy tisztjével.”

A MADAME DE POMPADOUR KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák