Menu

Henryk Sienkiewicz: Polaniecki család – Polgár és nemes – A harmadik

PDF     EPUB     MOBI

Polaniecki nem más, mint kérlelhetetlen hitelező, majd kedves rokon, végül egy viszonzatlan szerelemtől szenvedő nemes úr, aki élete értelmét keresi.

Egy gyermek lesz az, aki utolsó földi útján egybefűzi két szerelmes életét. Az eladósodott és intrikáktól sem mentes barátai között egyedül váltja mindazt valóra, mely életének értelme és cselekedeteinek mozgatója: a szerelem egy igazi asszony iránt.

A címadó kisregényen kívül a kötetben olvasható még a „Polgár és nemes”, valamint „A harmadik” című művek is.

„De a következő nap szürkén, komoran virradt meg, és Plawicki Mária lelkifurdalásokkal ébredt. Úgy tetszett előtte, hagyta magát elragadtatni, és Polaniecki jogosan vádolhatja kacérsággal. Már csupán erre a gondolatra is elpirult; mert végre is nem volt-e Polaniecki atyjának hitelezője? Az előtte való napon elfeledte, de ma ez a kiállhatatlan gondolat egyre üldözte. „Azt fogja hinni, hogy meg akartam lágyítani”, ismétlé magában egyre, s vérhullám pirosítja arcát és homlokát. Őszinte természete, büszkesége föllázadt erre a gondolatra. Nem tudta elviselni, hogy valaki számítással vagy mellékgondolattal gyanúsítsa. Ha legalább Polanieckinek némi kilátása lenne pénzéhez jutni! De a pénzesszekrény üres volt Krzemienben, jól tudta azt. S ha még létrejönne is egyik majorságuk tervezett eladása, ezáltal néhány ezer rubelhez jutnánk, az sem változtatna a helyzeten, mert jól tudta, hogy apja szorítva egyéb halaszthatatlan kötelezettségek által, nem a fiatalember követelésének tenne eleget.

Mária azt tervezte, hogy megelőzve apját, őszintén beszél Polanieckivel, felfedezve előtte a dolgok valódi tényállását.

Miután értesült, hogy vendégük kora reggel az országútra ment sétálni, elhatározta, utána megy. Nem sokáig kellett Polanieckit keresnie. A fiatalember befejezve sétáját, megállt a veranda előtt, melyet vadszőlő futott körül és cirógatta a két vadászkutyát, mely olyan barátságosan fogadta őt megérkezésekor. Mikor a vadszőlő indáin át megpillantotta Mária alakját, azonnal ragyogó arccal sietett feléje.”

LETÖLTÉS

PDF     EPUB     MOBI

Kategóriák