Menu

Hevesi András: Irén

A REGÉNY LETÖLTÉSE PDF ÉS EPUB FORMÁTUMBAN

Egy ​különös, rendhagyó, eszeveszett szerelem kibomlásának, tetőzésének és összeomlásának története az Irén, Hevesi András kitűnő regénye.

Hevesi András az Irén-ben úgy vezet le a szenvedélyek, az ösztönök őserdejébe, hogy egyszersmind a kor, az 1930-as évek értelmiségének tragédiájára is rávilágít, fölvázolva a háttérben a háborúba rohanó, önpusztító ország tébolyát.

Részlet a könyvből:

„A boldogság önfeledt és kissé együgyű állapot, hiányzik belőle az ízlés meg a mértéktartás. A boldog ember emlékezete olyan finom háló, amely a leghitványabb, leghaszontalanabb tárgyat is megőrzi, semmit sem enged át a feledésnek. A boldogság hosszú, tagolatlan gügyögés, de minden rezzenése hangsúlyos. A boldogság elvarázsolja az utcasarkokat, átlelkesíti az autóbuszmegállókat, ünnepi díszbe öltözteti a vendéglők vörösborpecsétes abroszát.
A boldogság nem nyugalmi állapot, hanem vágtató iramú kalandregény és a nő, aki előállítja, maga is kalandornő, mézes madzaggal csalogat bennünket és mi mohón, eltorzult halszájjal kapunk utána és sokáig hétrét görnyedünk, fetrengünk a szenvedéstől, mert nem fér a fejünkbe, hogy annak, amit érzünk, semmi sem felel meg a külső, tárgyi valóságban.
A boldogtalanság akkor ér véget, amikor nem égeti, nem marcangolja az embert a remény, a boldogtalanság egészen pontosan a remény, ha az ember már nem remél, akkor egészen tűrhetően érzi magát.”

Kategóriák