Menu

Jókai Mór: Az új földesúr

az-uj-foldesurA szabadságharc leverése után Garamvölgyi Aladár a kufsteini börtönben raboskodik. Corinna, Aladár volt menyasszonya dr. Grisák ügyvéddel szövetkezik, hogy a fiatalember előtt sose nyíljon meg a börtön. Kompromittálni akarják a nagybátyját, Garamvölgyi Ádámot, s az osztrák Cabinet Noir ügyes kémjét, Straff Pétert csempészik az öreg házába. A szomszéd földbirtokos, az osztrák Ankerschmidt lánya, Eliz leleplezi a kémet és kérvényt ír Garamvölgyi Aladár kiszabadítása érdekében.

Részlet a „Vén katona és családja” fejezetből:

„Ankerschmidt lovag, mint vértes őrnagy több évig lakta Magyarországot; tanulta ismerni annak alföldi városait, s akkor igen jól érezte magát itten.

Következtek azután olyan évek, amikben egykori ismerőseit, köztük fegyvertársait is, mint ellenségeket látta maga előtt. Ez is bevégződött.

Sebei, miket a hajdani jóakaróival tett vitában kapott a harcmezőn, okot adtak neki, hogy a további szolgálat alól fölmentesse magát, s a magányéletbe vonuljon vissza.

Neje bécsi bankár leánya volt, kinek halála után mintegy félmilliót kapott.

Az akkori pénzviszonyok meggondolása, amik a mostaniaknál semmivel sem voltak jobbak, odavezette a hadastyánt, hogy legjobb lesz a pénzt valami elpusztulhatlan birtokba fektetni. Magyarország akkor új Amerika volt, ahol Ritter von Ehrenfels nyomán talán ingyen is lehetett földhöz jutni, de kész fizetésért bizonyosan igen szép jószágokat lehete megszerezni. – Az országban egyszerre hetvenmillió bankjegy vált hamuvá vagy ereklyévé; sok ember el volt adósodva, igen sok megrigázva (dérangée); kevés konkurrens, sok eladó. Kétségtelenül igen jutányosan lehetett akkor igen szép birtokrészekhez jutni.

 A lovag nem is az az ember volt, akit aprólékos akadályok elriasztottak volna. Határozott jellem, szokva küzdelemhez és parancsoláshoz, bízott az új rendezés vaskeménységében, s nem kevésbé saját hadvezéri taktikájában.

Családi ügyésze, dr. Grisák, kit alkalmas birtokvásárlással megbízott, igen szerencsés vételt tett számára a Pajtaynétól megszerzett vitalitiummal. Kétezer hold legjobb termőföldet megkapott százhatvanezer forintért, ami bagatell volt érte. Többi pénzét használhatta beruházásokra. E vétel módjairól bizony nem igen sokat tudott meg a lovag, csak később fedezte fel az ócska kastéllyali servitust, s miután azon nem lehetett segíteni, megnyugodott benne, s eléje építkezett.”

AZ ÚJ FÖLDESÚR KÖNYV LETÖLTÉSE

VAGY

ONLINE OLVASÁSA

Kategóriák