Menu

Jókai Mór: Fekete gyémántok

jokai-mor-fekete-gyemantokA történetben két vállalkozót ismerhetünk meg, akik szemben állnak egymással: Berend Ivánt, a bondavölgyi kis bányaüzem és Kaulmann Félixet, a nagy részvénytársaság erkölcstelen vezetőjét.

Kaulmann Félix minden erővel – leginkább Sámuel apát segítségével – igyekszik megszerezni Berend Iván üzemét és a környező nagybirtokot, a Bondaváry grófok tulajdonát. Berend Iván okos ember, ennek ellenére, ha nem segítené egy romantikus véletlen, hamarosan vesztesként szállna ki az egyenlőtlen versenyből.

Kaulmann Félix Bécsbe csalja a gyöyörűszép munkáslányt, Evilát. Vőlegénye, Szaffrán Péter, aki Berend Iván munkásainak egyike bosszúból felrobbantja a részvénytársaság tárnáit. A Kaulmann-féle vállalkozás összeomlik, s az égő szénréteget csak Berend Iván korszakalkotó találmányával tudják eloltani.

Részlet a könyvből:

„Egy föld alatti mély üreg tárul elénk.

S mintha nem volna elég a sötétségre az, hogy a barlang a föld alatt van, még azonfelül a falai is feketék, oldala, boltozatja fekete. Kőszénből van.

A fenekét egy nagy fekete tükör képezi. Valami tó, sima, mint az acél.

E sima tükrön egyetlen úszó fény vet maga körül valami világot, egy Davy-lámpa sodronyhálótól fátyolozott világa. Egy férfi evez egy keskeny csónakon.

E kétes fénynél, amint a lélekvesztő sikamlik, magas tömör száloszlopok látszanak kiemelkedve a tó vizéből egész fel a boltozatig; karcsú oszlopok, mint egy mór palota pillérjei. Azok az oszlopok félig fehérek, félig feketék. Bizonyos magasságig mintha feketére volnának edzve: azon felül világos színük van.

Mik ezek az oszlopok?

Kővé vált pálmák és píniák törzsei; a pikkelyek, a gyűrűk még kivehetők rajtuk.

Hogyan kerültek azok ide? A kőszénbányák fölötti rétegekben szoktak e kővé vált óriás sudarak lakni; de hogy szálltak ide alá? Egy egész világ választja el őket egymástól. Hogyan lett belőlük oszlopzat e kőszénüregben?

A kőszénréteg bizonyosan meggyulladhatott egyszer magától, addig égett, míg a fölötte levő réteg talajából a meszesült burkokból e kővé vált kolosszok lezuhantak belé. Azoknak nem ártott meg a tűz, megmaradtak sziklának.

A kőszénbánya sokszor meggyulladt magától, annak az okát minden újonc tudja; de hogy mi oltotta el? Ez a kérdés.”

A FEKETE GYÉMÁNTOK KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák