Menu

Mikszáth Kálmán: A jó palócok

mikszath-kalmana_jo_pallocokA jó palócok című novelláskötet több remek elbeszélést tartalmaz. Megtalálhatók benne vidám, szomorú és ironikus történetek is.

Tartalom:
A néhai bárány
Bede Anna tartozása
Péri lányok szép hajáról
A kis csizmák
Tímár Zsófi özvegysége
Az a pogány Filcsik
A bágyi csoda
Szűcs Pali szerencséje
Galandáné asszonyom
A gózoni Szűz Mária
Két major regénye
A „királyné szoknyája”
Szegény Gélyi János lovai
A gyerekek
Hova lett Gál Magda?

Részlet a könyvből:

„Van is mit dicsekedniök a bodokiaknak a savanyúvizükkel! Ha megszoktuk az édes vizet, hát isszuk az édes vizet, és nem vágyakozunk a savanyúra. Víz, víz! Hiába állították oda a határőrző Szent Vendelint a csevice háta mögé, több galibájuk volt már vele, mint amennyi gyönyörűségük.

Igaz, hogy jó erős víz, a verebet, fecskét, ha nem magasan röpül fölötte, megkábítja, megfojtja, úgy, hogy az halva bukdácsol bele a levegőbe. Sok apró madárnak lett a temetője. Mert minek jár alant, aki magasba termett.

Az se utolsó dolog, hogy mikor csépelni mentek erre nagy rajokban a brezinai tótok, az egyik, aki megszomjazott közülök, széles kalapjával merített belőle, s úgy ivott egy nagy kortyot.

– Emberek! – mondá hüledezve. – Bor, vesszek meg, ha ez nem bor.

Megízlelték egymás után. Persze hogy bor, csakhogy nagyon meg van keresztelve.

Mohón nekiestek erre, s abban a tudatban, hogy csakugyan borban dúskálnak, becsíptek a tótok, s olyan táncolást, dalolást vittek végbe a kút körül, hogy egész Bodok összeszaladt a csodájára.

Hanem aztán volt emiatt a kút miatt „hiba” is. Mikor azt a határigazítási pört vitték a majornokiak ellenük, s megnyerték a felső réteket, úgyhogy immár a kút is az ő határukba esett, a prókátor felszámította az eddigi haszonélvezetbe a savanyúvizet is, melynek használata huszonhét esztendő óta naponta egy váltó forintnyi hasznot eszközölt minden bodoki ember egészségi állapotában, minélfogva most ezen kártétel egy kerek summában lészen visszatérítendő a majornokiaknak.

No, ha ezt így ítéli meg a tekintetes vármegye, nemcsak az egész határ úszik utána a kútnak, de a hajszálaik sem az övék többé.”

A JÓ PALÓCOK KÖNYV LETÖLTÉSE / ONLINE OLVASÁSA

Kategóriák