Menu

P. Ábrahám Ernő: Huszár a mennyországban és egyéb mesék

A verses mesekönyvben 5 történet található, úgymint: Huszár a mennyországban, A rigó, Fehér liliom és a törpe, Papagáj, A nagy császár szakálla.

A HUSZÁR A MENNYORSZÁGBAN KÖNYV LETÖLTÉSE

huszar-a-mennyorszagbanRészlet a „Fehér liliom és a törpe” című meséből:

„Liliom királykisasszony fogta a kendőt s törölgette vele a könnyét, akármennyit letörölt is, csak még több csordult ki a szeméből.

Míg Liliom királykisasszony a víz alatti aranyvárban sírt, rítt, szomorkodott, bezzeg sírtak, ríttak, szomorkodtak a Liliomvárban is, hogy a Tiszába ugrott a királykisasszony. Különösen Liliom király, meg Liliom királyné ki nem fogytak a sok sűrű könnyhullatásból. Behúzatták az egész várat fekete gyásszal s kihirdették országszerte, hogy aki kimenti a Tiszából Liliom királykisasszonyt, ahhoz adják feleségül s ráadásul fele királyságukat.

Jött a sok királyfi, meg a sok herceg, mikor hírét vették Liliom király üzenetének. Mindegyik szerette volna elnyerni Liliom királykisasszony kezét, meg a fele királyságot.

– Fenséges uram, királyom – mondták Liliom királynak – egy életünk, egy halálunk, Tisza haragudjon, vize megáradjon, de mi megpróbáljuk, hogy kimentsük Liliom királykisasszonyt a Tisza fenekéről.

Megörült Liliom király, hogy hátha csakugyan ki tudják menteni Liliom királykisasszonyt s örömében még a sírást is abbahagyta félszemével és csak egyik szemével sírt tovább is.

A királyfiak és hercegek pedig sorsot húztak, hogy ki ugorjon a Tiszába először a királykisasszony után. Csillagfény királyfira esett a sors. Megörült Csillagfény királyfi, hogy most már ő nyeri el Liliom királykisasszony kezét s nem is gondolkozott egy percig sem, hanem csak beugrott a Tiszába.”

A HUSZÁR A MENNYORSZÁGBAN KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák