Menu

Paul Féval: D’Artagnan fia

Az ifjú D’Artagnan apja hősies halála után hat évvel Párizsba indul megkeresni a szerencséjét. Apja hírnevéhez méltó kalandok kísérik útján.

Ármány, cselszövés, gonosztevők hada és véletlenül felbukkanó, segíteni kész barátok kísérik útját. De a szerelem is rátalál, amely minden félreértés és gonosz ármány ellenére győzedelmeskedni látszik.

Részlet a könyvből:

„Abban a korban, melyben elbeszélésünk kezdődik, Louvois miniszter titkos kapcsolatokat tartott fenn a spanyol kormánnyal, amely a Nantesi ediktum visszavonásának aláírására igyekezett rá­bírni Franciaország királyát.
Őfelsége II. Katolikus Károly nagy fájdalmá­ra; a Legkatolikusabb uralkodó erősen kitartott álláspontja mellett. Ez a kitartás csak 1685-ben ért véget, mert ezen emlékezetes év október 22-éjén történt, hogy XIV . Lajos királyi pecsétjét rányomta az okiratra, amely hatályon kívül helyezte őse, IV. Henrik akaratát.
Új Szent Bertalan-éjtől lehetett félni. Szerencsére ez nem következett be. De hány parlamenti összetűzés, hány felekezeti villongás nyugtalanította az országot azalatt a néhány év alatt, amely a Napkirály elhatározását megelőzte!”

A D’ARTAGNAN FIA KÖNYV LETÖLTÉSE

I-II. KÖTET                     III-IV. KÖTET

Kategóriák