Menu

Thomas Mann: Egy szélhámos vallomásai

A történet hőse, Félix Krull korán rájön arra, hogy jó megjelenésével, kitűnő színlelőképességével, behízelgő modorával könnyen meg tudja téveszteni, be tudja csapni az embereket. Kezdetben apróbb előnyökért, később már szükségből és kalandvágyból hasznosítja képességeit. Életét szerelmi, társasági és pénzügyi sikerek kísérik…

Részlet a könyvből:

„A rám pályázókban, akikről beszélek, s akik magától értetődően a magasabb társadalmi osztályokhoz tartoztak, ez a silány burok még tüzelte is a vágyakat, sőt bátorítón hatott rájuk, míg az elegáns hölgyek körében szükségképpen hátrányomra vált. Bár nem állítom, hogy részükről nem fogtam fel és nem rögzítettem olyan jeleket, amelyek elárulták akaratlan érdeklődésüket természetadta előnyökkel felruházott személyem iránt. Hányszor vettem észre, hogy egy-egy liliomtejjel ápolt, halovány női arc öntelten szórakozott mosolya megzavarodik, amikor rám pillant, és szinte fájdalmas ellágyulás tükröződik rajta. Éjfekete szemed, te brokátkeppes szépség, tágra nyílva, és szinte ijedten figyelt fel, keresztülhatolt rongyaimon, úgyhogy fürkésző érintése majdnem a bőrömet bizsergette, pillantásod elkapta az enyémet, s fejecskédet mintegy az ivás mozdulatával kissé hátrahajtva, kérdőn néztél a hitvány burokra, s úgy viszonoztad pillantásomat, mintha sürgető izgalommal egészen ki akarnád meríteni – aztán persze „közönyösen” elfordulva, be kellett szállnod kerekeken járó második otthonodba, s mikor már félig a hintó selymes belsejében lebegtél, és inasod apáskodó jóindulattal egy pénzdarabot csúsztatott a markomba, virágos aranylamé alatt feszülő, az opera nagy élőcsarnoki lámpáinak holdfényében tündöklő hátulsó bájaid mintegy tétován késlekedtek még a kocsiajtó szűk keretében.”

AZ EGY SZÉLHÁMOS VALLOMÁSAI KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák