Menu

William Wilkie Collins: A kísértetes palota

Regény a mai Velence titkaiból. Volt idő, midőn azon férfiak, kik a pletyka élvezetére vágytak, a nők társaságát keresték fel. Most már okosabb lett a világ. Az ember, ha pletykát akar hallani, a klub dohányzó termébe megy…

Részlet a könyvből:

„Wybrow orvos szivarra gyújtott és körülnézett klubbeli tagtársai díszes koszorúján. A dohányzó terem nagyon népes volt, de a társalgás még nagyon akadozott. Az orvos egészen ártatlan arccal alkalmazta a kellő buzdító szert. Midőn felveté azon kérdést, vajon ismeri-é valaki Narona grófnét? szavait a meglepetés egyhangú felkiáltása követte. Az egész társaság egyetértett abban, hogy eddig még soha se vetett fel senki ily képtelen kérdést. Minden emberi lény, kinek a legcsekélyebb igénye van társadalmi állásra, okvetlenül ismeri Narona grófnét. A lehető legfeketébb színezetű európai hírnévvel bíró kalandornő – ez volt az általános vélemény a halvány arcú és tűzszemű nőről.

A részletekre áttérvén, a klub minden tagja egy-egy botrányos adattal járult a grófné élettörténetéhez. Mindenekelőtt kétségbe vonták, ha csakugyan dalmáciai születésű-é mint ő maga mondá. Kétségbe vonták, ha csakugyan egybekelt-é valaha azon gróffal, kinek állítólag özvegye volt. Kétségbe vonták, ha azon ember, ki őt utazásaiban kísérte (és ki Rivar bárónak és a grófné bátyjának mondta magát) csakugyan testvére volt-é. A közhír azt beszélte, hogy a bárót az európai szárazföld minden kártyabarlangjában ismerik. A hír azt suttogta, hogy állítólagos nővére csak alig menekült azon kellemetlenségtől, hogy Bécsben egy híres mérgezési perben, mint egyik főrészes szerepeljen; – hogy Milanóban, mint osztrák kém volt ismeretes, hogy párisi lakása, mint játékbarlang volt feljelentve a rendőrségnél – és hogy jelenlegi tartózkodása Angolországban e felfedezés természetes következménye. Csak egyetlen ember volt az egész társaságban, a ki pártját fogta a gyanúsított nőnek, és kijelenté, hogy jellemét kegyetlenül és igazságtalanul rágalmazták.”

A KÍSÉRTETES PALOTA KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák