Menu

A per – Nagy Imre és társai, 1958, 1989

A PER – NAGY IMRE ÉS TÁRSAI KÖNYV LETÖLTÉSE

Az olvasó ebben a kötetben először is három elemzést talál, amelyek közül az első (Dornbach Alajosé) a párt állam igazságszolgáltatási módszereiről, a második (Litván Györgyé) a Nagy Imre-per politikai hátteréről, a harmadik pedig (Rainer M. Jánosé) a per lefolyásáról szól, ideértve annak rendőrségi és más előzményeit is.

Az elemzések nyújtotta áttekintést azután olyan alapdokumentumok egészítik ki, mint a vádirat és az ítélet teljes szövege, továbbá három beadvány (kettő Nagy Imrétől, egy Szilágyi Józseftől), majd Nagy Imrének a tárgyalás végeztével, illetve az utolsó szó jogán elmondott szavai, valamint a kivégzési jegyzőkönyv. Bármily furcsán hangozzék is, a két első alapdokumentum (a vádirat és az ítéletek teljes, eredeti szövege) magyar nyelven mind a mai napig nem volt a nyilvánosság számára hozzáférhető. Teljes per-kötet híján a kapcsolódó többi szöveg is nehezen volt föllelhető.

A per története azonban nem a kivégzéssel ér véget, hiszen az 1989. évi fordulat pillanatában a legfőbb ügyész törvényességi óvása alapján sor került a per újabb tárgyalására; kötetünk tartalmazza mind a törvényességi óvást, mind a Legfelsőbb Bíróság 1989. júliusi felmentő végzését. A kötetet végül kiegészíti a per nemzetközi visszhangjának szemelvényes áttekintése és a perről, illetve annak szereplőiről készült fontosabb munkák bibliográfiája.

A kötet elemző írásaiból világosan kiderül, hogy az 1958. júniusi titkos tárgyalás, amelynek hivatalos kommünikéje június 16-ának éjjelén került a nyilvánosság elé, a Nagy Imre ellen folytatott rendőrségi és bírósági eljárásnak csak az utolsó felvonása volt. Ez az eljárás kisebb-nagyobb szünetekkel több mint másfél éven át folyt. De még a népbírósági tárgyalás sem egyetlen menetben történt: már 1958 februárjában volt egy per-kezdet, amelyet azonban az első tárgyalási nap után megszakítottak;
a közös eljárás alá vont tíz terhelt közül egy (Losonczy Géza) már 1957 decemberében, a kihallgatások során elpusztult, egy másodikat pedig (Szilágyi Józsefet), akinek az ügyét menet közben elkülönítették a többiekétől, egy a többinél is titkosabb bírósági procedúra után, 1958 áprilisában ítéltek halálra és végeztek ki.

A PER – NAGY IMRE ÉS TÁRSAI KÖNYV LETÖLTÉSE

Kategóriák